Robert C. Priddy

Robert Priddy tok magistergrad i filosofi i 1968 (tilsvarende PhD). Hans magisterforelesning var om Observation and Understanding of Social Phenomena. v
Han er en engelskmann som tok ut norsk borgerskap 2005 og underviste ved Universitetet i Oslo i filosofi, sosiologi og Ex. Phil. (1968-1985 - gikk av p.g.a. helsen). Han utførte en kunnskapssosiologisk undersøkelse om norsk samfunnsforskning (NAVF-stipend mellom 1969 og 1972). Med støtte fra Hans Skjervheim, Prof. Anfinn Stigen og andre, tok han som filosofistudent i 1963 initiativ til dannelsen av en løs gruppering av norske filosofer og andre akademikere som kalte seg for 'Fenomenologisk Selskap'. Deltagerne på seminarer, som ble arrangert på privat basis, bidro sterkt til en økende interesse og forståelse i norsk filosofisk og samfunnsvitenskapelig miljø for fenomenologi og særlig for kontinentale filosofer som Husserl, Sartre, Heidegger og Merleau-Ponty.
Se Robert Priddy's bibliografi.


Gjennom uforklarlige hendelser han opplevde, som kulminerte i 1983 da han hadde spesielle, konkrete opplevelser i forbindelse med Sai Baba på avstand. Han ble medlem av Sathya Sai-organisasjonen i 1983 og, sammen med sin kone Reidun, ble trukket til Sai Baba og ledet han all arbeidet med Sai-gruppen i Oslo gjennom nærmere 16 år. Han var den offisielle representanten for Saiorganisasjonen i Norge inntil 2000. Han og sin kone, Reidun, besøkte Sai Baba ni ganger og var tilstede i fem lange intervjuer (inkl. fem privatintervjuer) med Sai Baba, og dessuten så de ham ved flere hundre anledninger gjennom 18 år (på Sai Baba darshan). De forlot Sathya Sai Baba i 2000 p.g.a. at de oppdaget at altfor mange ting om Sai Baba ikke stemte med det han sa om seg selv, men særlig fordi han ikke vil stå til rette for svært grove kriminelle forhold som han var anklaget for av mange, overbevisende vitner. Det gjelder seksuelle overgrep mot unge menn og gutter, og også hans rolle som medskyldig i en uoppklart mordsak i 1993, der han oppholdt seg i nærheten uten å gripe inn mens fire av hans tilhengere regelrett ble henrettet av politiet i hans soverom. Robert Priddys desillusjonering skjøt fart da han fikk vite hemmelige fakta fra en `insider` som han ble nær venn med, den kjente journalisten V.K. Narasimhan (senere redaktør av Sai Babas månedlige journal. VKN døde i 2000). Boken "Source of the Dream - My Way to Sathya Sai Baba", (300 sider) beskriver Priddys egne erfaringer inntil 1993 og går inn på flere ulike sider ved Sathya Sai Babas virksomhet. Ellers har Robert Priddy blitt sentralt i arbeidet med å avsløre Sai Baba og hans organisasjon, særlig på engelsk på Internett. (Se de engelske websidene http://www.saibaba-x.org.uk/ og http://robertpriddy.wordpress.com Se Robert C. Priddy - Wikipedia